Cikli 2 zgjat 4 vjeç dhe në princip e ndjekin nxënësit të moshës 8 deri 12 vjeç. Kjo është faza e dytë e shkallës primare.

Në vazhdimësi të mësimeve të ciklit 1, cikli 2 vazhdon përvetësimin e njohurive dhe aftësive themelore në fusha të ndryshme të përshkruara nga plani i studimeve. Nxënësi bëhet gjithnjë e më shumë i pavarur, që e mundëson të fitojë metoda të reja të punës dhe kërkim të zgjidhje të ndryshme personale.

Mësimi për gjuhë të huaja në 5H dhe 7H :

Gjatë këtij cikli, nxënësit fillojnë të mësojnë dy gjuhë të reja: gjermanisht ose frëngjisht në 5H dhe anglisht në 7H.

Film informimi për ciklin 2 :

 

 

Në përgjithsi 4-8 vjeç Cikli 1 12-15 vjeç Cikli 3 Download HD