Une vue d'ensemble des 3 cycles de l'école obligatoire est proposée ci-dessous en plusieurs langues. Pour sélectionner l'allemand (Deutsch), veuillez changer la langue du site en haut à droite de cette page.
Documentaires :
> Film 1 - Généralités
> Film 2 - Cycle 1 : 4-8 ans
> Film 3 - Cycle 2 : 8-12 ans
> Film 4 - Cycle 3 : 12-15 ans

Somali - Iskoolka 4 ilaa 12 jir

Filim ku saabsan iskoolka, waxbarashada iyo tarbiyadda.

Muuqalkanyar waxaad ka heli doontaan warbixin guud oo ku saabsan waxbarashada khasabka ah. Markaad daawanaysaan waxaad arkidoontaan tusaale ahaan : Maadooyinka waxbarasho ee iskoolka,saacadaha iskoolka iyo waqtiga fasaxyada, wadashaqaynta waalidiinta iyo iskoolka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo in la ogaado ay tahay, si, si wanaagsan loogu weheliyo cunuga xiliga waxbarashadiisa.

Filim :

 

 

Wareegga 1aad Wareegga 2aad  Wareegga 3aad  Download HD