Une vue d'ensemble des 3 cycles de l'école obligatoire est proposée ci-dessous en plusieurs langues. Pour sélectionner l'allemand (Deutsch), veuillez changer la langue du site en haut à droite de cette page.
Documentaires :
> Film 1 - Généralités
> Film 2 - Cycle 1 : 4-8 ans
> Film 3 - Cycle 2 : 8-12 ans
> Film 4 - Cycle 3 : 12-15 ans

Shqip - Shkollë 4-15 vjeç

Film informacionesh mbi arsimin, formimin dhe edukimin.

Në këtë film dokumentar të shkurtër, ju do të gjeni informacionet e përgjithshme mbi arsimin e detyrueshëm. Duke e shikuar, ju do të njoftoheni me këto: me lëndët e mësimit shkollor,me oraret e pushimeve shkollore, me bashkëpunimin e prindërve me shkollën dhe shembuj të tjerë të rëndësishëm që duhet njohur për të shoqëruar fëmijën tuaj gjatë periudhës së shkollimit.

Film :

 

 

4-8 vjeç Cikli 1 8-12 vjeç Cikli 2 12-15 vjeç Cikli 3 Download HD