Schulen - Übersicht obligatorische Schule

Eine Übersicht über die 3 Zyklen der Pflichtschule finden Sie unten in 11 Sprachen.
Die Erklärungen werden von 4 Filmen begleitet:
Film 1 - Allgemein
Film 2 - Zyklus 1: 4-8 Jahre
Film 3 - Zyklus 2: 8-12 Jahre
Film 4 - Zyklus 3: 12-15 Jahre

Somali - Iskoolka 4 ilaa 12 jir

Filim ku saabsan iskoolka, waxbarashada iyo tarbiyadda.

Muuqalkanyar waxaad ka heli doontaan warbixin guud oo ku saabsan waxbarashada khasabka ah. Markaad daawanaysaan waxaad arkidoontaan tusaale ahaan : Maadooyinka waxbarasho ee iskoolka,saacadaha iskoolka iyo waqtiga fasaxyada, wadashaqaynta waalidiinta iyo iskoolka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo in la ogaado ay tahay, si, si wanaagsan loogu weheliyo cunuga xiliga waxbarashadiisa.

Filim :

 

 

Wareegga 1aad

Wareegga 2aad 

Wareegga 3aad  

Download HD

 

Ähnliche News