Schulen - Übersicht obligatorische Schule

Eine Übersicht über die 3 Zyklen der Pflichtschule finden Sie unten in 11 Sprachen.
Die Erklärungen werden von 4 Filmen begleitet:
Film 1 - Allgemein
Film 2 - Zyklus 1: 4-8 Jahre
Film 3 - Zyklus 2: 8-12 Jahre
Film 4 - Zyklus 3: 12-15 Jahre

Shqip - Shkollë 4-15 vjeç

Film informacionesh mbi arsimin, formimin dhe edukimin.

Në këtë film dokumentar të shkurtër, ju do të gjeni informacionet e përgjithshme mbi arsimin e detyrueshëm. Duke e shikuar, ju do të njoftoheni me këto: me lëndët e mësimit shkollor,me oraret e pushimeve shkollore, me bashkëpunimin e prindërve me shkollën dhe shembuj të tjerë të rëndësishëm që duhet njohur për të shoqëruar fëmijën tuaj gjatë periudhës së shkollimit.

Film :

 

 

4-8 vjeç Cikli 1 8-12 vjeç Cikli 2 12-15 vjeç Cikli 3 Download HD

Ähnliche News