Français | Deutsch| Shqip | English | Español | Português | ትግርኛ (Tigrinya) 
العربية (Arabisch) | فارسی (Farsi) | Somali | Kurdî (Kurmancî)

Në këtë film dokumentar të shkurtër, ju do të gjeni informacionet e përgjithshme mbi arsimin e detyrueshëm. Duke e shikuar, ju do të njoftoheni me këto: me lëndët e mësimit shkollor,me oraret e pushimeve shkollore, me bashkëpunimin e prindërve me shkollën dhe shembuj të tjerë të rëndësishëm që duhet njohur për të shoqëruar fëmijën tuaj gjatë periudhës së shkollimit.

Film informacionesh mbi arsimin, formimin dhe edukimin

4-8 vjeç Cikli 1 8-12 vjeç Cikli 2 12-15 vjeç Cikli 3 Download HD