8-12 vjeç Cikli 2

Français | Deutsch | Shqip | English | Español | Português | ትግርኛ (Tigrinya) 
العربية (Arabisch) | فارسی (Farsi) | Somali | Kurdî (Kurmancî)

Cikli 2 zgjat 4 vjeç dhe në princip e ndjekin nxënësit të moshës 8 deri 12 vjeç. Kjo është faza e dytë e shkallës primare.

Në vazhdimësi të mësimeve të ciklit 1, cikli 2 vazhdon përvetësimin e njohurive dhe aftësive themelore në fusha të ndryshme të përshkruara nga plani i studimeve. Nxënësi bëhet gjithnjë e më shumë i pavarur, që e mundëson të fitojë metoda të reja të punës dhe kërkim të zgjidhje të ndryshme personale.

Mësimi për gjuhë të huaja në 5H dhe 7H

Gjatë këtij cikli, nxënësit fillojnë të mësojnë dy gjuhë të reja: gjermanisht ose frëngjisht në 5H dhe anglisht në 7H.